• Teksti suurus

  • Reavahed

  • Kontrastvaade

Vaegnägijatele

Stipendium

Invaru soovib innustada ja motiveerida tervishoiu valdkonnas õppivaid ja abivahenditest huvituvaid tublisid noori. Selleks kutsusime ellu Invaru stipendiumikonkursi.

Stipendiumi suurus on 1500 eurot!

Ootame stipendiumile kandideerima kõiki tegevusteraapia ja/või füsioteraapia erialade üliõpilasi, kelle eriala lõputöö teema käsitleb abivahendeid.

Loe lähemalt alt statuudist

Kandideeri stipendiumile:

I etapp - Saada oma taotlus koos stipendiumi statuudis loetletud dokumentidega hiljemalt 15. novembriks kadri.tiido@invaru.ee 

Vajalikud dokumenid on:

•lõputöö teema ja sisuline kavand

•motivatsioonikiri

•eelmise õppeaasta õpingutulemuste väljavõte

•õppejõu soovituskiri

Loe lähemalt statuudist

II etapp - Pärast lõputöö esitamist õppeasutusele edasta oma lõputöö stipendiumikomisjonile!

Stipendiumivõitja kuulutatakse välja 2018. juunis!

Stipendiumikomisjoni kuuluvad abivahendi valdkonna professionaalid, kellel on muuhulgas vastava valdkonna kõrgharidus ja ka praktiline kogemus tööst abivahenditega. Stipendiumikomisjon langetab oma otsuse lähtudes lõputööde sisust.

 

Kinnitatud
OÜ Invaru juhatuse
otsusega 1.09.2017.a.

INVARU OÜ STIPENDIUMI 2017/2018
STATUUT

Abivahendikeskuse INVARU OÜ stipendium antakse välja eesmärgiga tunnustada ja motiveerida tervishoiu valdkonnas õppivaid ja abivahenditest huvituvaid tublisid noori.

1. INVARU OÜ stipendiumile saab kandideerida Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ning Tartu Ülikooli tegevusteraapia ja/või füsioteraapia erialade üliõpilane, kelle eriala lõpukursuse lõputöö teema käsitleb muuhulgas:
· abivahendite kasutamist erinevate liikumisraskuste korral või
· abivahendite vajadust erinevate haigusseisundite/liikumisraskuste korral või
· abivahendite korrektse kasutamise olulisust või
· lõputöö viitab vähemalt kolmele teaduslikule allikale abivahendite valdkonnas.

2.   Stipendiumi suurus on 1500 eurot. Kõik kohalduvad maksud, sealhulgas ka füüsilise isiku tulumaksu tasub stipendiumilt INVARU OÜ. Stipendium makstakse välja ühes osas INVARU OÜ poolt stipendiaadi arvelduskontole.

3.  Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Stipendiumiprogramm kuulutatakse välja septembrikuu viimasel nädalal invaru.ee koduleheküljel ja ettevõtte sotsiaalmeediakanalites. Stipendiumi taotlemise perioodist teavitatakse Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ning Tartu Ülikooli e-posti vahendusel.

4. Stipendiumile kandideerimine ja taotlemine toimub kahes etapis:
I etapp. Stipendiumi saamise eelduseks on kandidaadi digitaalallkirjastatult taotlus  stipendiumikomisjonile, mis tuleb esitada hiljemalt 15. novembril 2017 aadressile kadri.tiido@invaru.ee. Taotlus peab sisaldama järgmiseid dokumente:
·  lõputöö teema ja sisuline kavand koos peatükkide lühikirjeldusega;
·     motivatsioonikiri, mis kirjeldab huvi lõputöö teema ja valdkonna spetsialisti elukutse vastu ning sisaldab arvamust, milline on tänane Eesti olukord abivahendite tegevusvaldkonnas (kokku max 3000 tähemärki);
·  eelmise õppeaasta õpingutulemuste väljavõtte ja ühe õppejõu soovituskiri (max 1000 tähemärki).
II etapp. Stipendiumisaaja valitakse stipendiumikomisjoni poolt välja õigeagselt lõputöö esitanud kandidaatide seast. Stipendiumi kandidaaat esitab oma lõputöö stipendiumikomisjonile vahetult pärast seda kui on tähtaegselt kaitsnud oma lõputöö.

5. Stipendiumitaotluste kriteeriumitele vastavust (punktis 1. nimetatud asjakohasus ja punktis 4. esimese etapi dokumentide õigeaegne täitmine) ja lõputöid hindab INVARU OÜ poolt moodustatud stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad INVARU OÜ juhatuse liikmed ja füsioterapeut Kairit Pärna. Stipendiumikomisjon valib kandideerijate seast välja ühe stipendiaadi, kes kuulutatakse välja juunikuus 2018.a. pärast esitatud lõputöö kaitsmist. Komisjon põhjendab oma otsust stipendiumi üleandmisel.

6. Komisjonil on õigus jätta nõuetele mittevastavate tööde tõttu stipendium välja andmata põhjendamata seejuures oma otsust.

7.   Stipendiumi saaja nõustub INVARU OÜ ja meediapoolsete intervjuudega, pildistamisega ja lubab stipendiumi väljaandjal kasutada lõputöö materjale. Samuti nõustub stipendiumi saaja, et tema nimi ja foto võidakse avalikustada INVARU OÜ kodulehel ja teistes infokanalites või seoses stipendiumi konkursi kajastamisega mis tahes meediakanalis.

8. Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab stipendiumikonkursi komisjon.