Soodustingimused

Abivahendite võimaldamist koordineerib Eesti Vabariigis sotsiaalkindlustusamet

Abivahendite soodustingimustel ostmist ja üürimist reguleerivad:

Riikliku soodustusega võib osta või üürida teatud arvu abivahendeid perioodis. Mõned abivahendid on soodustingimustel vaid üürimiseks. Kui Sa vajad õigusaktidest tulenevalt erinevaid tingimusi abivahendite ostuks või üüriks, siis tuleb sul läbida sotsiaalkindlustusameti juures erimenetlus. Rohkem infot menetluse kohta leiad siit

Riikliku soodustusega on õigus abivahendeid osta või üürida:

  • Kuni 18-aastasel puudega lapsel
  • Kuni 18-aastasel lapsel, kellele on väljastatud eriarsti poolt abivahendi tõend
  • 16-17-aastasel, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime.
  • Täiskasvanul, kellel on töövõime vähenemine või määratud puue.
  • Vanaduspensioniealisel isikul.

Abivahendi üürimiseks või ostmiseks soodustingimustel võta meie esindusse kaasa isikut tõendav dokument ja abivahendi tõend.

Riikliku soodustuse suurus:

  • Abivahendite määruse alusel kompenseerib riik olenevalt abivahendist 40-90% abivahendi piirhinnast.

Erisused:

  • Puudega lapsel on soodusprotsent 90% piirhinnast.
  • Eriarstitõendiga lapsel on soodusprotsent 50% piirhinnast.
  • Kuni 26-aastasel õppival puudega või vähenenud töövõimega tööealisel 90% piirhinnast.
  • Toimetulekutoetuse saajad 95% piirhinnast.

Filtrid
Sorteeri
Display