Riiklik soodustus

Abivahendite võimaldamist koordineerib Eesti Vabariigis sotsiaalkindlustusamet

 

Abivahendite üürimist ja ostmist riikliku soodustusega reguleerivad:

 

 

Riikliku soodustusega võib üürida ja osta teatud arvu abivahendeid perioodis. Mõned abivahendid on riikliku soodustusega vaid üürimiseks. Kui Sa vajad õigusaktidest tulenevalt erinevaid tingimusi abivahendite üüriks või ostuks, siis tuleb sul läbida sotsiaalkindlustusameti juures erimenetlus. Rohkem infot menetluse kohta leiad siit

 

Riikliku soodustusega on õigus abivahendeid osta või üürida:

  • Kuni 18-aastasel puudega lapsel
  • Kuni 18-aastasel lapsel, kellele on väljastatud eriarsti poolt abivahendi tõend
  • 16-17-aastasel, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime.
  • Täiskasvanul, kellel on töövõime vähenemine või määratud puue.
  • Vanaduspensioniealisel isikul.

Abivahendi riikliku soodustusega üürimiseks või ostmiseks võta meie esindusse kaasa isikut tõendav dokument ja abivahendi tõend.


Riikliku soodustuse suurus:

  • Abivahendite määruse alusel kompenseerib riik olenevalt abivahendist 40-90% abivahendi piirhinnast.

Erisused:

  • Puudega lapsel on soodusprotsent 90% piirhinnast.
  • Eriarstitõendiga lapsel on soodusprotsent 50% piirhinnast.
  • Kuni 26-aastasel õppival puudega või vähenenud töövõimega tööealisel 90% piirhinnast.
  • Toimetulekutoetuse saajad 95% piirhinnast.

 

Oma abivahendite ostu- ja üüritehingute ning igakuiste sooduskoguste kohta saate infot vaadata Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusest.

Filtrid
Sorteeri
Display